Video tin tức

Dự Thảo Giá Điện Mặt Trời 19/09/2019 Của Bộ Công Thương

Giá mua điện mặt trời được áp dụng một mức giá cho cả nước thay vì chia vùng như các dự thảo trước đây của Bộ Công Thương.

 

Bộ Công Thương vừa có dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. 

Theo đó, biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện được quy định như sau: Dự án điện mặt trời mặt đất có giá 1.620 đồng/kWh, tương đương 7,09 cent/kWh. Giá mua với dự án điện mặt trời nổi là 1.758 đồng/kWh, tương đương 7,69 cent/kWh. Dự án điện mặt trời mái nhà là 2.156 đồng/kWh, tương đương 9,35 cent/kWh. 

Giá mua điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá của đồng Việt Nam với đôla Mỹ (tính tương đương UScents/kWh), tỉ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đôla Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán.

Với mức giá trong dự thảo này, giá điện mặt trời áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời nối lưới vận hành sau tháng 6.2019 sẽ giảm từ mức hơn 2.086 đồng/số xuống còn 1.620 đồng/số. 

Giá điện áp dụng với các dự án điện mặt trời mái nhà là vẫn giữ nguyên ở mức 9,35 cent/kWh cho các dự án điện mặt trời mái nhà trên cả nước đến hết năm 2021. Giá mua điện này được áp dụng cho các dự án có hiệu suất của tế bào quang điện lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

Giá điện được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 1.7.2019 đến ngày 31.12.2021 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Đối với riêng tỉnh Ninh Thuận, theo dự thảo, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 1.1.2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW được giữ nguyên là 2.086 đồng/kWh (tương đương với 9,35 cent/kWh). Các dự án điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 1.1.2021 đến ngày 31.12.2021 áp dụng biểu giá mua điện 1.620 đồng/kWh cho dự án điện mặt trời mặt đất; 1.758 đồng/kWh với dự án điện mặt trời nổi.
 


Phượng Hoàng SolarHouse- 10 Năm Đồng Hành Cùng Năng Lượng Mặt Trời

Trong dự thảo trước đó, Bộ Công Thương đưa ra 2 kịch bản. Một là phương án chia làm 4 vùng. Ở phương án 4 vùng,  vùng 1 (vùng ít tiềm năng nhất, tập trung ở các tỉnh phía Bắc) có mức giá cao nhất (2.102 đồng/kWh); vùng 2 (1.809 đồng/kWh); vùng 3 (1.620 đồng/kWh); vùng 4 - vùng có tiềm năng cao nhất (Ninh Thuận, Bình Thuận... ) có mức giá thấp nhất là 1.525 đồng/kWh.

Phương án là chia theo 2 vùng. Giá điện mặt trời mái nhà cao nhất tại vùng 1 là 8,38 cent/kWh (khoảng 1.916 đồng); thấp nhất 7,09 cent (tương đương 1.758 đồng) mỗi kWh với dự án điện mặt trời mặt đất; vùng 2 gồm 6 tỉnh có bức xạ tốt như Bình Thuận, Ninh Thuận,...

Nguồn: Báo Lao Động


Bạn có  thể  xem  thêm  về:
Pin Năng Lượng Mặt Trời
Bộ Hòa Lưới Năng Lượng Mặt Trời